Το Μεγάλο μας Τσίρκο

 to megalomas tsirko

 

 

Βασική φιλοσοφία του Χώρου Άσκησης είναι η γυμναστική σε συνδυασμό με τη σύσφιξη

των ανθρωπίνων και κοινωνικών σχέσεων, η συγκρότηση ομάδων που να μπορούν να

δημιουργούν και να συμμετέχουν σε κοινά πράγματα με αφορμή το γυμναστήριο.

Στο πλαίσιο αυτό έχουμε πραγματοποιήσει ενδιαφέρουσες εκδρομές.

Η πιο πρόσφατη ήταν στην Αθήνα για την παρακολούθηση της θεατρικής παράστασης

«Το μεγάλο μας Τσίρκο». Διαλέξαμε όλες μαζί το συγκεκριμένο θεατρικό έργο και ξεκινήσαμε

σαν μια μεγάλη παρέα με το λεωφορείο. Για μια ακόμα φορά η έξοδος στέφθηκε με επιτυχία.